STOETERIJ

2010

RAALTE

FAM. ROELOFSEN

STOERERIJ MET WOONHUIS

Stoeterij Roelofsen omvat een rijhal, paardenboxen, een ontvangstruimte, een buitenpiste, 2 ‘presentatieweiden’ aan de weg en bijbehorende voorzieningen. Daarnaast wordt een woning voor de familie Roelofsen gebouwd. De stoeterij is primair gericht op het fokken en trainen van paarden.

 

De stoeterij is gebouwd op de locatie van een enigszins vervallen agrarisch ensemble. Het perceel presenteert zich markant in het relatief open landschap. De landschappelijke inpassing van de stoeterij bouwt voort op de bestaande en historische landschapsstructuren. De bouwmassa’s worden ingepast door flankerende landschappelijke beplantingen op de perceelsgrenzen. Deze houtwallen en bosjes accenturen de structuur van het landschap en creëren een eigen sfeer en identiteit op het perceel.

 

Locatie en vorm van de landschappelijke beplanting is gebaseerd op het principe van het coulisselandschap: een afwisselend geheel van afscherming en verre uitzichten.

 

Fotografie: Valerie Ardini

| Bezoek Bergpoortstraat 59 7411 CL Deventer | Post Postbus 6050 7401 JB Deventer | Telefoon +31 (0) 570 613 291 |
  • Facebook - Black Circle