top of page

401

GEMEENTEHUIS VEENDAM

VEENDAM

2009

GEMEENTE VEENDAM

1450 M²

Het oude raadhuis bevindt zich op een beeldbepalende plek in de binnenstad. Precies op de overgang van het park en het winkelgebied van de binnenstad. De uitbreidingen van de jaren zeventig en tachtig op dit karakteristieke rijksmonument hebben geresulteerd in een versnippering in bouwmassa en architectuur van het totale gemeentehuis. Daarom hebben wij, naast de vraagstelling voor een extra uitbreiding t.b.v. het klant contactcentrum, een visie ontwikkeld om alle voormalige uitbreidingen samen met de nieuwe tot een geheel te smeden. Hierdoor wordt de leesbaarheid en identiteit van de architectuur versterkt. Het oude raadhuis met een “parkachtige” kantoorvilla die middels een transparant tussenlid aan elkaar zijn gekoppeld. Door de uitbreiding en renovatie is de stedenbouwkundige relatie en restruimte aanzienlijk verbeterd, met als ‘cadeautje’ een nieuwe binnentuin. De routing is geoptimaliseerd door het verplaatsen van de entreehal, die zowel vanuit de stad als vanuit de parkzijde te betreden is. Fotografie: Ingrid de Roode
bottom of page