top of page

900

DE VIER ERVEN TWELLO

TWELLO

2021

BNC ONTWIKKELING

WONINGEN EN APPARTEMENTEN

De architectuur op de Vier Erven wordt van deze tijd waarbij sprake is van samenhang op buurtniveau. Deze samenhang kan bereikt worden door heel specifiek te kiezen voor één materiaal voor de buurt, een sterk samenhangend kleurenpalet of een sterk architectonisch element. De vier erven spelen in dit verhaal een eigen rol. Ook daar zal sprake zijn van een eigentijdse vertaling met een architectuur die duidelijk van deze tijd is. Voor de erven wordt inspiratie uit de boerenerven gehaald zoals je deze in
het buitengebied rond Twello tegenkomt. Bij het opstellen en toetsen van de plannen voor de locaties gelden daarom de volgende criteria: De bebouwing is samenhangend in bouwvolume, architectuur én kleur-en materiaalgebruik. Tussen en binnen de bouwblokken is er subtiele variatie om de
dorpse schaal herkenbaar te maken. Deze variatie kan bereikt worden door te variëren in goot- en/ of nokhoogte, een andere kaprichting of een andere steenkleur. Door te kiezen voor baksteen in een sterk samenhangend kleurenpalet ontstaat een dorpse rust.

Foto's: Nikkels

bottom of page