top of page

2

BEWOGEN LANDSCHAP

DEVENTER

2001

GEMEENTE DEVENTER

De opdracht behelsde het realiseren van vier utilitaire gebouwen in de ecologische hoofdstructuur van de Vinex wijk: de Vijfhoek.
De gebouwen hebben allen verschillende functies, te weten: rioolpersgemaal, gasregelstation, schakelstation en data-bekabelingstation.

Het thema is ontstaan uit de verbinding van deze functies met de grond middels leidingen. Door sneden in de grond te maken wordt als het ware het maaiveld opgetild. Hieronder zijn de gebouwen gemaakt die samen door hun vrije plaatsing een golvende beweging realiseren.

bottom of page